Jdi na obsah Jdi na menu
 


Testace historických vozidel

Jednou z činností klubu je testování vozidel na historickou původnost. Systém testování historických vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění a z něho vycházející vyhláška Ministerstva dopravy č. 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu a podmínek testování historických a sportovních vozidel v platném znění, novelizovaná vyhláškou MD č. 144/2012 Sb. 

 1. Testace klubová:
       Pokud je stroj přihlášen na běžné RZ, slouží klubová testace k identifikaci stroje a k jeho zařazení do kategorie HV . Cílem klubové testace je protokol, ve kterém je zapsáno "Vozidlo je uznáno jako historické"   Po jejím úspěšném absolvování dostane majitel protokol, s ním zajde na registrační místo pro HV ve svém kraji na krajský úřad. Ten vydá další osvědčení (zdarma, nebo za 50,- jak kde). S tímto osvědčením se zajde na přepis a ekodaň
  10 000,- Kč je odpuštěna. Zároveň zapíše RM do TP, že se jedná o vozidlo historické s platností dva roky od vydání osvědčení.  Pozor. Pro odpuštění ekodaně podle paragrafu 79c musí být podle pravidelné technické prohlídky vozidlo způsobilé provozu na pozemních komunikacích. Přeloženo do srozumitelné řeči, musí mít platnou technickou prohlídku.
          Dále lze použít klubová testace k jednání s pojišťovnou při sjednávání 1/12 výše povinného ručení. Platí jen dva roky od první testace, poté musí být vytištěn znova protokol a testace opět provedena klubovou testační komisí. (za poplatek 500,- kč/ 2 roky/ stroj.)
         Navíc vozidla, která byla uznána jako historická jsou na STK bez měření emisí. Že se jedná o vozidlo historické musí výt zapsáno v TP registračním místem. Opět omezeno platností testace, čili dva roky. 
 2. Testace krajská:
       Pokud stroj doklady nemá, je možné na základě klubové testace požádat  testaci krajskou, na jejímž základě lze dostat tzv:  zelené – veteránské číslo, včetně výhody 1/12 povinného ručení. Při přepisu vozidla je otestované vozidlo zproštěno ekologického poplatku 10 000,-Kč. 

Informace o testování v roce 2019

Platnost testace je 24 měsíců. V případě testování silničního HV ode dne uvedeného v protokolu klubovou testovací komisí. V případě testování vozidla do registru historických a sportovních vozidel ode dne uvedeného v protokolu krajskou testovací komisí. V případě prodloužení platnosti průkazu HV ode dne vydání průkazu registračním místem, nebo uvedení posledního razítka KTK.

Poplatek za prvotní testování klubovou testovací komisí na historickou původnost je  v našem klubu 3 000 Kč/ auto, 1500 Kč/ moto.  

Poplatek za prodloužení platnosti testování HV, které provádí náš klub je 500 Kč.  

Klubová testovací komise vždy vystaví doklad o přijetí finančních prostředků za veškeré úkony spojené s testováním klubovou testovací komisí. Tyto jsou zahrnuty do účetnictví klubu.

Pokud potřebujete V čísla:

V případě testování vozidla do registru historických a sportovních vozidel, kdy je Žádost dále postoupena krajské testací komisi (KTK), je poplatek za provedení testace v KTK diferencován podle toho, zda je zájemce o testování členem některého z uskupení tripartity, tj. FKHV, AVCC AČR nebo AKHV.

Jestliže zájemce prokáže svoji příslušnost k některému z výše uvedených uskupení, je poplatek za provedení krajské testace
1 000 Kč.

Pokud zájemce není členem některého z výše uvedených uskupení, je poplatek za provedení krajské testace 2000 Kč.

Při prodloužení platnosti testace KTK u vozidel zařazených v registru historických a sportovních vozidel (vozidel se zelenobílými značkami) je poplatek pro člena některého z výše uvedených uskupení 400 Kč. Pro zájemce, který není členem uvedených uskupení je poplatek 600 Kč.

Elektronický Informační systém testování HV by měla národní autorita FIVA spustit 15.3.2019. Tento IS přinese základní změnu v přidělování „čísla testace“, které bude generováno tímto IS oproti platbě ve výši 300 Kč

Více zde: https://www.fkhv.cz/news/informace-o-testovani-v-roce-2019/

NAŠE TESTOVÁNÍ

Klub je členem VCC ČR v FKHV. Prakticky provádíme testace tak, že se vozidla sjedou na určeném místě buď v Prostějově, Olomouci, Mohelnici nebo ve Svitavách. Na těchto místech máme k dispozici prostory vybavených autodílen, ba dokonce prostory STK. Tam jsou vozidla komisí prohlédnuta, testace je zdokumentována, jsou sepsána potřebná data a údaje. Následuje cca týden k tomu, aby se zpracovala data a podepsaly protokoly.

Testujeme dle potřeby tak, aby majitel vozidla nečekal dlouho. Většinou tak jednou týdně. Testaci klubovou i krajskou provádíme v jeden termín.
Klub se snaží zachovat historická vozidla pro další generace tím, že testuje stroje pouze v původní technické specifikaci. Čili žádné úpravy, tuning, předělávky a přestavby. Náš klub nemá zájem o upravené či vytuněné stroje.

Více informací, případně dotazů odpoví  Mgr. Tomáš Kunštátský, 602 942 777 nebo mailem   b.m.historik@seznam.cz,